Joni

35 tekstów – auto­rem jest Jo­ni.

Jeśli już raz zboczy­my ze ścieżki życiowych de­cyz­ji, będzie bar­dzo trud­no znów od­na­leźć oświet­loną drogę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 grudnia 2015, 23:38

Jeśli będziemy wciąż w przeszłości, przyszłość prze­minie niezauważona. A przeszłość sta­nie się szarą rzeczywistością. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 sierpnia 2014, 23:41

Tęskno­ta wy­pala nam dziurę w ser­cu, ale i w głowie bo nie wiemy co robić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 lipca 2014, 23:55

Nig­dy nie przes­ta­waj pod­no­sić pop­rzeczki w swoim życiu, to dzięki niej sta­jesz się silniejszy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lipca 2014, 06:47

Chy­ba nig­dy nie wiemy czy nasze de­cyz­je są słuszne, oba­wiam się, że są i ta­kie i takie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 maja 2013, 05:51

Nie liczy się dro­ga, tyl­ko dla ko­go ją przebywamy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 maja 2013, 16:33

Zaurocze­nie ~ tak piękne, a tak niebezpieczne. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 kwietnia 2013, 01:57

Marze­nia są w za­sięgu ręki, wys­tar­czy po nie sięgnąć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 marca 2013, 22:48

Miłość spra­wia że chce­my żyć wiecznie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2013, 00:38

Bo praw­dzi­we piękno jest uk­ry­te w naszych czynach. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 lutego 2013, 02:56

Joni

Homo sum, humani nihil a me alienum puto.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Joni

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 grudnia 2015, 23:38Joni do­dał no­wy tek­st Jeśli już raz zboczy­my [...]

17 sierpnia 2014, 23:41Joni do­dał no­wy tek­st Jeśli będziemy wciąż w [...]

29 lipca 2014, 23:55Joni do­dał no­wy tek­st Tęsknota wy­pala nam dziurę [...]

8 lipca 2014, 06:47Joni do­dał no­wy tek­st Nigdy nie przes­ta­waj pod­no­sić [...]